Ustawienia

Co to jest podział na klasy, grupy i podgrupy?
  Podział ten przedstawia zgrupowanie zadań w merytoryczne zbiory, dzięki czemu zadania są usystematyzowane (inaczej mówiąc, jest to podział zadań na b...
czw, 15 Wrz, 2016 at 8:16 RANO
Jak przygotować podział na klasy, grupy i podgrupy?
Klasy, grupy oraz podgrupy zadań przygotowywane są w formie słowników. Tworzymy je w module 'Ustawienia': W pierwszej kolejności przy...
czw, 15 Wrz, 2016 at 11:39 RANO
Jakie są poziomy dostępu w Wayman?
W Wayman wyróżniamy pięć poziomów dostępu do programu. Opis podstawowych funkcjonalności dostępnych dla poszczególnych poziomów znajduje się poniżej: L...
czw, 5 Lis, 2020 at 4:21 PO POŁUDNIU
Jak zdefiniować wymiar przysługującego urlopu?
Wymiar urlopu przydziela się pracownikowi w module Biuro, w karcie pracownika, w zakładce 'Finansowe': Dostęp do powyższych danych ma użytkow...
wt, 17 Sty, 2017 at 2:15 PO POŁUDNIU
Jak uzupełnić wymiar zaległego urlopu?
W celu zdefiniowania w Wayman urlopu zaległego z lat poprzednich należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami 'manager' bądź wyższymi i pr...
wt, 17 Sty, 2017 at 2:55 PO POŁUDNIU
Ustawienia urlopów - co zrobić, aby urlopy pojawiały się w karcie realizacji?
Urlopy będą pojawiać się w kartach realizacji pracowników w momencie, gdy: - wnioski urlopowe będą zatwierdzone,  oraz, - tylko wtedy gdy w ustawieniach ...
wt, 17 Sty, 2017 at 4:34 PO POŁUDNIU
Ustawienia zwolnień lekarskich - co zrobić, aby L4 pojawiały się w karcie realizacji?
Zwolnienia lekarskie pojawią sie w karcie realizacji tylko wtedy, gdy w systemie zdefiniowane będą odpowiednie ustawienia - patrz instrukcja: 'Usta...
wt, 17 Sty, 2017 at 4:34 PO POŁUDNIU
Jak zdefiniować słownik świąt/dni wolnych w danym roku?
W Wayman należy wskazać dni, które w danym roku kalendarzowym są wolnymi od pracy. Słownik taki definiuje się w module 'Biuro' -> 'Święta...
wt, 17 Sty, 2017 at 5:10 PO POŁUDNIU
Jak rozliczać nadgodziny w firmie?
Do nadgodzin w Wayman można podejść na 2 różne sposoby: 1. nadgodziny są raportowane jako godziny nominalne, wszystko to, co wykracza poza nominał w danym ...
czw, 2 Luty, 2017 at 4:28 PO POŁUDNIU
Jak dodać nowego pracownika do Wayman?
Nowego pracownika dodajemy w module 'Biuro', wybierając klawisz 'Dodaj', następnie w karcie pracownika wypełniając pola oznaczone czerwo...
śr, 15 Luty, 2017 at 10:34 RANO