W Wayman wyróżniamy pięć poziomów dostępu do programu.


Opis podstawowych funkcjonalności dostępnych dla poszczególnych poziomów znajduje się poniżej:

Lp
Poziom dostępu
Uprawnienia
1
User (dedykowana aplikacja WaymanLite)
- dostęp do karty realizacji
- raportowanie godzin i progresu prac na zadaniach
- dodawanie wniosków urlopowych
- dodawanie się do już zdefiniowanych zadań (opcja)
- dodawanie nowych zadań (opcja)
2
Prowadzący
‘User’ plus:
- zakładanie projektów (opcja)
- wgląd w dane projektów i etapu, do których użytkownik jest przypisany jako prowadzący
- zarządzanie projektem i etapami, do których użytkownik jest przypisany jako prowadzący (definiowanie WBS, przydział wykonawców do zadań, kontrola realizacji zadań, definiowanie wytycznych, generowanie raportów pokazujących poziom realizacji projektu/etapu)
- dostęp do danych finansowych projektu (opcja)
- dostęp do zakładki ‘Raporty’
- możliwość podglądu danych finansowych projektów (opcja)
- dostęp do planowania krótkoterminowego (edycja) i długoterminowego (odczyt)
3
Manager
‘Prowadzący’ plus:
- zakładanie projektów
- możliwość wglądu do wszystkich projektów realizowanych w firmie
- dostęp do planowania krótkoterminowego (edycja) i długoterminowego (edycja)
4
Admin
‘Manager’ plus:
- dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w systemie (w tym finansowych)
- dostęp do ustawień systemu
5
Księgowość
‘User’ plus:
- możliwość dodawania dokumentów finansowych do systemu
- wgląd w zakładkę ‘Biuro’, gdzie zdefiniowane są karty wszystkich pracowników biura
- dostęp do zakładki ‘Raporty’