Ustawiania:


W zakładce ‘Zadania’ pojawi się dodatkowy przycisk:


Po naciśnięciu:
Parametry ustawienia wzorca i zakresu cyklu są identycznej jak w aplikacji Ms Projekt
1)

2)

3)

4)


PRZYKŁAD:


Wszystkie pola i zasoby na liście zadań dostępne są do edycji:


Pod Prawym klawiszem dostępne jest Menu: