1. Monit o nieaktualnej wersji oprogramowania


Stworzyliśmy w Wayman monit informujący o nieaktualnej aplikacji. Będzie on widoczny po uruchomieniu programu.2. Historia mailowa wniosku


W informacji mamy:

- kto i kiedy otrzymał mail do zatwierdzenia
- mail zwrotny z otrzymaną akceptacją wniosku z informacją kto jest nadawcą i kiedy mail został nadany.

3. Bugs

- poprawienie literówki (Blokada limitu - komunikat)
- Etap - blokada limit - grupowanie zadań (struktura drzewka) - poprawione liczenie sumy limitu.
- Zadania - usuwanie filtrów - poprawione usuwanie filtru branże
- Poprawione zadania z limitem '0' które nie zasilają planu krótkoterminowego
- Poprawiono filtr branża aby domyślnie był ustawiony na 'wszystkie'
- poprawiono duplikowanie się komunikatu o przekroczeniu limitu zadania
- poprawienie zależności między zadaniami