1. Plan krótko terminowy - nowa funkcjonalność

W planie krótkoterminowym dodaliśmy nową funkcjonalność którą jest Filtr definiowany przez użytkownika 

 

Dane w formularzu podczas uruchomienia pobierane są dla wszystkich pracowników chyba że dodany jest filtr domyślny.

Gdy nie ma wybranego żadnego pracownika w filtrze aplikacja traktuje to jako wybór wszystkich


Uwaga ! 
Pole baraże jest to nowe pole w formularzu pracownika i aktualnie nie mają Państwo uzupełnionych danych. Co może wpływać na jakość funkcjonalności.


2. Zadania - limit dla pracowników

Dodaliśmy możliwość zablokowania przypisania niepełnego rozplanowania godzin dla pracowników w zadaniu. 

Ustawienia: