Publikacja pliku:

Gdy otworzymy plik poprzez PDM (czyli przez program) lub z dysku lokalnego, zmienimy go i zapiszemy, program wykryje zmianę i wskaże ją poprzez zielony znacznik:


Co oznacza znacznik?
Należy kliknąć prawy klawisz myszy na wybranym pliku i w menu, które się pojawi wybrać ‘Informacje o pliku’:

Zielony znacznik informuje, że ‘plik lokalny jest nowszy od pliku zapisanego na serwerze’. W takim wypadku autor pliku (lub osoba dodająca plik do Wayman decyduje o terminie publikacji pliku na serwer, czyli udostępnienia go również innym pracownikom (klawisz ‘publikuj’ w menu głównym lub ‘Prześlij na serwer’ w menu dostępnym pod prawym klawiszem myszy). Wyszukiwanie danych wejściowych do projektu:


Dane wejściowe do projektu można znaleźć klikając ikonę walizki. Pojawi się karta projektu a w niej zakładka Dane wejściowe.

Wyszukiwanie standardów projektowych:


Standardy projektowe znajdują się na górnej belce w module Zadania.

Wyszukiwanie dokumentów - przeglądarka plików;

Ułatwieniem dla każdego użytkownika, który chce znaleźć pliki jest przeglądarka plików.

Gdzie znaleźć przeglądarkę ?

Przeglądarka plików znajduje się w górnej belce pod ikoną Pliki