Dodawanie plików:

W zakładce Projekt -> PDM dodajemy wszystkie dokumenty związane z projektem, do których dostęp mają prowadzący i managerowie. Mogą to być kontrakty, uzgodnienia z klientem, harmonogramy, etc.


W zakładce Etap -> PDM dodajemy wszystkie dokumenty istotne z punktu widzenia realizacji etapu, do których dostęp mają mieć prowadzący i managerowie


Dodawanie plików do zadań:

Dodawanie danych wejściowych:

W ‘Danych wejściowych’ PM publikuje wszystkie dokumenty, które mogą być potraktowane jako dane wejściowe (np. wytyczne od klienta, pierwotne wersje rysunków, przepisy na podstawie których projekt ma być realizowany, etc.)

UWAGA: zakładka ‘Dane wejściowe’ pojawia się również w karcie etapu oraz w karcie zadania – jej zawartość jest wszędzie taka sama!


Zapisywanie plików:

Gdzie system zapisuje pliki ?

Dodawany plik wrzucany jest w dwie lokalizacje: lokalnie (patrz obraz poniżej) i na serwer, w foldery wcześniej zdefiniowane w ustawieniach systemu


Otwieranie plików

Pliki najlepiej otwierać przez WaymanPlik można również otworzyć z folderu lokalnego, przez eksploratora Windows - od momentu wskazania folderu lokalnego w Wayman jest on kontrolowany przez program i wszelkie zmiany dokonane w plikach będą wykryte przez bazę.