Dodawanie plików do zadania:


Po zaznaczeniu zadania na dole karty realizacji pojawia się panel z dodawaniem plików. Pod ikoną plusa mamy możliwość dodania pliku.

Gdzie zapisywane są pliki:


Jak otwierać pliki:

Pliki najlepiej otwierać przez Wayman.

Plik można również otworzyć z folderu lokalnego, przez eksploratora Windows - od momentu wskazania folderu lokalnego w Wayman jest on kontrolowany przez program i wszelkie zmiany dokonane w plikach będą wykryte przez bazę.