Aby tworzyć harmonogram zadań na zasadzie drzewka zadań należy w karcie projektu ustawić grupowanie jako Grupy zadań.

Aby utworzyć pierwszy stopień drzewka należy kliknąć ikonę dodaj


Pojawi się panel zadania, traktując pierwszy stopień drzewka jako 'grupę zadań' pojemy jej numer i nazwę.

Tworzenie Grupy

Aby dodać kolejną grupę zadań możemy powtórzyć wcześniejszy krok lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na grupie pierwszej i ją zduplikować

Pojawi się kopia grupy pierwszej
Należy wyedytować grupę pierwszą - kopia i zmienić jej numer oraz nazwę.

Tworzenie Podgrupy

Aby stworzyć podgrupę należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybraną grupę zadań i kliknąć dodaj zadanie.


Pojawi się panel zadania w którym należy wprowadzić numer podgrupy oraz jej nazwę.

WAŻNE !
Proszę nie zmieniać pola 'Nazwa 2' dzięki niej program wie jak wygląda ścieżka drzewka zadań.
Tworzenie Zadania


Aby stworzyć zadanie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybraną podgrupę zadań i kliknąć dodaj zadanie.W panelu zadania należy wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.
Delegowanie zadania


Aby wydelegować zadanie pracownikowi należy otworzyć stworzone zdanie i przejść do drugiej zakładki 'Pracownicy'.
Należy kliknąć ikonę 'zielony plus' i wybrać wykonawcę zadania.

Po wybraniu wykonawcy należy kliknąć 'Zapisz', pojawi się możliwość przesyłu informacji o zadaniu do przypisanego pracownika.


Jeśli wybierzemy opcję 'tak' pojawi się panel mailowy:W panelu wiadomości automatycznie wstawi się mail osoby wykonującej zadanie, w temacie jak i prekonfigurowanej wiadomości użytkownik dowie się:

- do jakiego zadania został przydzielony
- jaki limit zadania został mu określony
- w jakim terminie zadanie zostało określone
- kto jest prowadzącym projekt/etap

Kopiowanie zadań/podgrup/grup

Aby skopiować zadanie, podgrupę bądź grupę należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranej głębokości drzewka i ją zduplikować.

WAŻNE ! 
Skopiowana głębokość drzewka zawsze pojawia się na samym dole.


Przenoszenie zadań/podgrup/grup


Aby przenieść zadanie do innej podgrupy bądź grupy należy kliknąć i przytrzymać lewym przyciskiem myszy na zadaniu które chcemy przenieść i przeciągnąć do odpowiedniej grupy/podgrupy.