1. Dokumenty planowane (przychody, koszty) w formularzach projektu i etapu - eksport 


Dodany został eksport listy dokumentów planowanych (przychody, koszty) w formularzach projektu i etapu.


2. Moduł Finansowe - nowy filtr w przychodach i kosztach – Wydział 


Dodany został nowy filtr w przychodach i kosztach – Wydział 


3. Prowadzący - dodatkowe uprawnienia pracownika

Dodano użytkownikowi o uprawnieniu prowadzący możliwość na udostępnianie Chashflow projektów i osobno uprawnienie na zegary kontrolne projektów.


4. Raport 'Dokumenty Uwagi' oraz 'Projekty/Etapy uwagi' - możliwość przeglądania uwag dodanych do ofert

Do raportów 'Dokumenty Uwagi' oraz 'Projekty/Etapy uwagi' dodana została możliwość przeglądania uwag dodanych do ofert


5. BUGS

- poprawiono eksport listy pracowników (błędnie eksportowany nr konta)
- poprawiono przybornik zadań (problem z automatycznym rozwijaniem się projektów na etapy) 
- poprawiono listę zadań (przy nałożeniu filtru lista zadań automatycznie przesuwała się na prawo)