1. Dokumenty planowane (przychody i koszty) - funkcja duplikuj

Dodana została funkcja duplikowania planowanych dokumentów kosztowych oraz przychodowych.


2. Wczytywanie licencji - przycisk zaznacz/odznacz wszystko

W przypadku kiedy mamy większą ilość użytkowników w programie niż dostępnych licencji w programie pojawia się formularz z użytkownikami. Należy przydzielić ręcznie odpowiednim użytkownikom licencję. Dodano do formularza opcję zaznacz wszystkich oraz odznacz wszystkich.


3.  Wnioski urlopowe - odrzucenie wniosku urlopowego


Do wniosków urlopowych została dodana opcja odrzucenia wniosku urlopowego.

Odrzucony wniosek nie wczytuje godzin do karty realizacji.


4. Zabezpieczenie przed usunięciem zadania na którym są zaraportowane godziny przez użytkowników.

Do programu zostało dodane zabezpieczenie przed usunięciem zadania na którym są zaraportowane godziny przez użytkowników. Ma to na celu uniknięcie przypadkowego usunięcia zadań ze spływem.

5.  Logi zadania - log informacyjny o zmianie statusu

Do logów zadania dodany został log informacyjny w momencie zmiany statusu zadania na którym nie zaraportowano żadnego spływu na status wykonywane.


6. Udział w projektach jako pole wartości bezwzględnej PLN


W dokumentach finansowych zrealizowanych oprócz udziału w projektach wyrażanych procentowo [%] dodaliśmy udział w projektach wyrażanych kwotowo [PLN].


7.  Tworzenie wyceny - automatyczne zaciągnięcie się stawek pracowników.

W module wyceny dodane zostało automatyczne zaciągnięcie się stawek pracowników.
Program zaciąga stawki, które zostały wpisane w module Biuro w karcie użytkownika w zakładce finansowe.
W przypadku kiedy podana jest stawka 0 program przypiszę wartość 0.
W przypadku kiedy pole stawki jest puste program bierze wynagrodzenie użytkownika następnie dzieli przez 170.