1. Planowane przych/koszt w karcie projektu/etapu - funkcja duplikuj

W planowanych przychodach oraz kosztach w karcie projekt/etap dodano funkcję duplikuj dokumenty tak jak w module 'Finansowe' przychody, koszty.


2. Bugs

a) Raport rozliczenie czasu pracy - zakres dat (Poprawiono wyświetlanie użytkowników ze statusem zwolniony)
b) Projekty - (Poprawiono usterkę powodującą znikaniem projektów)
c) Użytkownicy 'Prowadzący' - zegary kontrolne (Poprawiono wyświetlanie zegarów kontrolnych)
d) Projekt - zakładka "Przychody", "Koszty", "Planowane przychody" i "Planowane koszty"  - (Poprawiono wyświetlanie wiersza sumującego 'Razem')
e) Raport plan vs realizacja - projekty - (Poprawiono filtr wyświetlający pozycje 'nieprzypisany'