1. Poprawiony raport przepływów pieniężnych firmy - Plan
W zakładce Ustawienia należy w zależność od firmy (wprowadzanych danych) ustawić odpowiednie chceckbox-y (ustawienia są globalne dla całej firmy)

Wartość stała – jest to kwota dodawana w każdym miesiącu
Definiowane w poszczególnych miesiącach – pozwala w każdym miesiącu dopisać dodatkową wartość (edytowalne pole – wartość zapisywana w bazie danych - kolor zielony).

Przykład:

2. Informacja o utworzeniu zadania dla użytkownika

Dodano informację kto jest odpowiedzialny za zaraportowanie procentowego zaawansowania zadania.


3. Projekty - Plan

Dodano w raporcie nazwy projektów oraz etapów dla łatwiejszej identyfikacji


4. Kopiowanie zadań z innej oferty - Projekt źródłowy

Dodano numery ofert przy kopiowaniu z 'Projektu źródłowego' aby łatwiej odnaleźć zadania.


5. Definicja kosztów i przychodów - kontrahenci


Dodano funkcję wyboru i zatwierdzania kontrahenta po wpisaniu liter bezpośrednio w komórce 'Kontrahent' w dokumencie.