Ustawienia:


Poniżej opis funkcjonalności Umów o dzieło
1.      pracownik nie raportuje godzin w karcie realizacji
2.      pracownik raportuje godziny w karcie realizacji
 
 

1. Umowa o dzieło – pracownik nie raportuje godzin w karcie realizacji

 

            1. Dodawanie godzin  umowy z formularza Zadania  (pozycja umowy tworzona jest automatycznie w wybranym miesiącu rozliczeniowym)

 
Info:
Menadżerowie i prowadzący projekty wprowadzają godziny dla pracowników pracujących na umowach o dzieło lub pracowników zatrudnionych na umowie o pracę i wykonujących część prac poza etatem - prowadzący projekt do zadań dopisują „godziny zlecone” a następnie na koniec miesiąca menadżerowie (kierownicy pracowni) je zatwierdzają.
Księgowość rozlicza wprowadzone godziny finansowo - uzupełnia stawki, zatwierdza kwotę umowy i drukuje dokument
 
Przykład:
    1.1.1        Dopisywanie godzin (wstępne tworzenie umowy)
 
W formularzu Zadania/Godziny zlecone wybieramy pracownika określając miesiąc rozliczeniowy


Określamy ilość godzin: 
Po wybraniu Zadania\Zlecone Prowadzący i menadżerowie mają dostęp do umów dla danych pracowników (bez danych finansowych) 
    1.1.2        Zatwierdzanie godzin
 
Pod koniec miesiąca rozliczeniowego Kierownicy zatwierdzają godziny – program zapyta czy dopisać te godziny do karty realizacji pracownikaGodziny zapisywane są w typie godzin Zlecone dlatego wymagane jest ich włączenie w ustawieniach 
W Karcie realizacji godziny zostaną rozbite na cały miesiąc:     1.1.3        Rozliczenie umowy – stawki
 
Poprzez zakładkę Biuro/Umowy Księgowość  w umowie wypełnia Stawki za godzinę,


    1.1.4        Zatwierdzanie umowy
 
Zatwierdza umowę (od tego momentu zablokowane będą wszystkie pola do edycji)
Program zapyta czy dodać umowę do kosztów


Dla opcji Tak w kosztach pojawi się dokument:


    1.1.5        Wydruk 

Możliwość wydrukowania.


2. Dodawanie godzin bezpośrednio w umowie

 
Info:
Wszystkie dane do umowy wprowadza księgowość – zakres prac (na podstawie informacji przekazanych od menadżerów, prowadzących projekt)  i  kwotę umowy
 
    1.2.1        Tworzymy umowę – określając Wykonawcę, daty umowy i stawkę za godzinę    1.2.2        Zakres wykonywanych prac – wybierając projekt i zadania 
    1.2.3        Rozliczenie
Uzupełnimy ilość godzin oraz stawkę za godzinę    1.2.4        Zatwierdzanie godzin 


od koniec miesiąca rozliczeniowego Kierownicy zatwierdzają godziny – program zapyta czy dopisać te godziny do karty realizacji pracownikaGodziny zapisywane są w typie godzin Zlecone dlatego wymagane jest ich włączenie w ustawieniach 
W Karcie realizacji godziny zostaną rozbite na cały miesiąc:     1.2.5        Zatwierdzanie umowy 


Zatwierdza umowę (od tego momentu zablokowane będą wszystkie pola do edycji)
Program zapyta czy dodać umowę do kosztów


Dla opcji Tak w kosztach pojawi się dokument:


    1.2.6        Wydruk 


Możliwość wydrukowania.


2. Umowa o dzieło – pracownik raportuje godziny w karcie realizacji

 
  1. Definiowanie umowy
Wybieramy wykonawcę
Uzupełniamy daty rozpoczęcia i zakończenia (zakres karty realizacji) , rok, miesiąc księgowy, datę umowy i stawkę za godzinę  1. Zakres wykonywanych prac (godziny)
Naciskamy dodaj dokumenty następnie zakładkę Karta realizacji i wybieramy zadania realizowane w zakresie dat zdefiniowanych w umowie (data rozpoczęcia i zakończenia)

2.2.1        Rozliczenie
Wszystkie dane stawka i ilość godzin można modyfikować do momentu zatwierdzenia

2.2.2        Zatwierdzanie godzin Uwaga! Jeżeli program zapyta czy dodać godziny do karty realizacji naciskamy Nie


Pod koniec miesiąca rozliczeniowego Kierownicy zatwierdzają godziny – program zapyta czy dopisać te godziny do karty realizacji pracownikaGodziny zapisywane są w typie godzin Zlecone dlatego wymagane jest ich włączenie w ustawieniach 
W Karcie realizacji godziny zostaną rozbite na cały miesiąc: 2.2.3        Zatwierdzanie umowy Zatwierdza umowę (od tego momentu zablokowane będą wszystkie pola do edycji)
Program zapyta czy dodać umowę do kosztów


Dla opcji Tak w kosztach pojawi się dokument:    2.2.4        Wydruk 


Możliwość wydruku.