1.  Wayman Time tracker

Poprawiono błędne zaokrąglanie godzin.

2.  Wayman Lite

Poprawiono błąd związany z przekraczaniem blokad limitu godzin ustawionych na etapie