Istnieją dwa sposoby na wprowadzanie kosztu zarządu do programu:

1. Wystawianie sumarycznej faktury lub faktur cząstkowych za pracę zarządu i osób, których godziny nie są fakturowane (np sekretarki), w części 'Finansowe' Waymana. Jeśli nie przypiszemy tej faktury/faktur do żadnego projektu to program sam porozdziela je na wszystkie projekty realizowane w firmie proporcjonalnie do udziału projektu w miesięcznym całościowym budżecie godzinowym dla firmy.  


2. Można stworzyć zadanie 'Management' w projekcie Non-profit, i przypisać to zadanie poszczególnym członkom zarządu. Wówczas zadanie management pojawi się w karcie realizacji dla danego człowieka. Ten sposób rozliczania czasu wiąże się z tym, że należy wpisać wynagrodzenie lub stawkę godzinową każdego członka zarządu w zakładce 'Biuro', w karcie pracownika, a zarząd nie zawsze chce upubliczniać takie informacje. Jeśli zostanie wybrana opcja druga to istnieje możliwość ustawienia systemu tak, aby koszt projektu NON-PROFIT również rozdzielał na wszystkie projekty realizowane w firmie (wyjściowo projekt NON-PROFIT traktowany jest jak każdy inny).


Opcja 1 jest łatwiejsza i bardziej 'dyskretna'. Ale oczywiście wszystko zależy od tego, jaką procedurę wybierze firma.

Ponadto, jeśli wybrana zostanie opcja 2, istnieje możliwość automatycznego raportowania godzin przez program. Włączanie opcji pokazane jest na poniższej ikonie: