Wayman Lite

W celu dopisania się i zaraportowania godzin na zadaniu już zdefiniowanym w Wayman należy wykonać następujące czynności:

 1. Po zalogowaniu pojawia się karta realizacji pracownika


W karcie realizacji będą pokazane wszystkie zadania, jakie użytkownik ma przypisane do realizacji.


2. W przypadku, gdy karta jest pusta i nie zawiera żadnych zadań lub gdy chcemy zaraportować na zadaniu, które dotychczas nie było nam przypisane
klikamy ikonę 'Dodaj zadanie' [A]. Pojawia nam się panel wyboru projektu [B].

Wybieramy projekt, na którym pracujemy i klikamy 'Wybierz'3. Pojawi się poniższy panel, w którym zaznaczamy 'wybierz już zdefiniowane' i 'Wybierz'.


4. Pojawia  się panel z listą zadań zdefiniowanych  w danym projekcie. Wybieramy konkretne zadanie i klikamy 'Wybierz'.


5. Pojawia się panel zadania (w celach informacyjnych). Klikamy 'Zapisz' .


6. Program zapyta, czy wysyłać informację do przypisanych pracowników – wybieramy 'NIE'.7. W panelu zadania wybieramy 'Zamknij' (jeśli program zapyta, czy zapisać zmiany, wybieramy 'Zapisz')

8. W karcie realizacji pojawi się wybrane zadanie.


Gotowe !

Wayman Pełna Wersja


Po zalogowaniu do systemu wybieramy zakładkę 'Zadania' [A]→ Karta [B] → sprawdzamy, czy pokazana karta należy do nas [C]


Jeśli karta jest pusta lub chcemy dopisać się do już zdefiniowanego zadania wykonujemy czynności opisane w pkt.2-8.

W celu wyłączenia karty realizacji wybieramy klawisz 'Lista' [D].