Moduł Podwykonawcy należy włączyć w module USTAWIENIA w panelu USTAWIENIA APLIKACJI. Funkcjonalność jest w zakładce MODUŁY, włącz moduł ‘Podwykonawcy’.

Po włączeniu modułu Podwykonawcy pojawi się on w zakładkach etapu.


Następnie pod ikoną PLUS dodajemy umowę z podwykonawcą. Należy wybrać branżę, podwykonawcę oraz podać nr umowy, budżet i daty umowy.

WAŻNE ! Jeden podwykonawca może mieć kilka umów, które są podzielone na branże. W jednej branży może być jedna umowa.

Gdy wprowadzimy umowy przechodzimy do zakładki PLAN.

 

Po naciśnięciu plusa pojawi nam się Definicja kosztów planowanych.

Należy podać Dane ogólne, termin oraz płatność. Możemy również dodać uwagi i rozbić koszt procentowo na różne etapy.

Po rozplanowaniu możemy przenieść koszty do realizacji klikając pod prawym klawiszem myszy KOPIUJ DOKUMENT DO REALIZACJI.

Koszty planowane i koszty realizacji trafiają do modułu FINANSOWE w odpowiednie zakładki.