Aby wyeksportować zadania musimy się zalogować do programu Wayman.  


1. Po zalogowaniu wejdź do zakładki Zadania 
2. W zakładce Zadania naciśnij ikonę Plan po prawej stronie ekranu.  
3. Przejdź do dat rozpoczęcia i zakończenia. Wybierz  przedział czasowy.
4. Wybierz osobę lub pracownię która Cię interesuje. Możliwości wyświetlania osób to: Alfabetycznie, Pracowniami, Stanowiskami.

 Po wybraniu pracownika lub całej pracowni pojawią się wszystkie zadania z wcześniej wybranego przedziału czasowego [5].6. Aby wyeksportować zadania kliknij ikonkę z miniaturką MS Excel w górnej części okna. Następnie pojawi się panel w którym możemy wybrać Format exportu .xls bądź html oraz jego Rodzaj: Pełny lub Skrócony.