W celu ustawienia PDM należy wykonać następujące czynności:

1. zalogować się do Wayman jako administrator,

2. przejść do modułu 'Ustawienia' -> 'Aplikacji' -> 'Serwer plików':3. zaznaczyć 'Moduł PDM',

4. zdefiniować ścieżki dostępu do zasobów dyskowych dla wszystkich komórek wskazanych w zakładce 'Proj. realizowane'

5. przejść do zakładki 'Active Directory' -> w dziale 'Kontrola dostępu do PDM' wybrać 'Wayman'

6. wybrać 'Zapisz' -> 'Zamknij'


Po ustawieniach w systemie należy stworzyć w Windows użytkownika 'Wayman' z uprawnieniami dostępu do zasobów dyskowych wskazanych w ustawieniach PDM.