Wayman daje możliwość podglądu w planie krótkoterminowym zadań, których termin realizacji minął, ale które w dalszym ciągu mają status 'wykonywane', i które siłą rzeczy obciążają pracochłonnością danego projektanta.

Wygląda to nstępująco:


W celu podejrzenia takich zadań administrator systemu musi wybrać w ustwaieniach systemu następującą funkcjonalność: