Wayman nadaje automatyczny numer rejestrowy dokumentom finansowym dodawanym do systemu, zarówno kosztowym jak i przychodowym. 


Opcji tej nie można wyłączyć.


Administrator Wayman w firmie może jednak ustawić sposób numeracji pod ten, który obowiązuje w danym przedsiębiorstwie. 

Odpowiednich ustawień można dokonać tutaj:


System daje następujące możliwości:

1 - blokada edycji pola 'Lp.' w formularzu dokumentu finansowego

2 - komórka do wprowadzenia sposobu numeracji (naciskając niebieski symbol '?' uzyskasz  samouczek)

3 - sposób grupowania - opis poniżej


Ad.3

Grupowanie - chodzi tutaj o wybór sposobu, w który Wayman będzie narzucał kolejne numery faktur:

- Rok - przy wyborze tej opcji faktury będą miały narzucany kolejny numer, który będzie rósł od stycznia do grudnia, wraz ze zmianą roku numeracja rozpocznie się od 1

- Rok/Miesiąc - numeracja dokumentów finansowych będzie się rozpoczynała od 1 w każdym miesiącu (czyli osobna numeracja dla każdego miesiąca)

- Bez grupowania