Aktualizacja zawiera:

- poprawki w module 'Uwagi'.