Każdy projektant ma przydzielone zadania do wykonania.

Jest to odwzorowane w Wayman w karcie realizacji.


Kartę realizacji w pełnej wersji Wayman wywołuje się w panelu 'Zadania' -> 'Karta'.


Raportowanie zadań:
Na liście przydzielonych zadań należy wskazać to, nad którym pracowaliśmy [1],
następnie podać ilość godzin [2] oraz procentowe zaawansowanie pracy [3].
Po podaniu tych wartości należy kliknąć ikonkę dyskietki 'Zapisz' [4].


Gotowe!


UWAGA !
Procent zaawansowania możemy zaraportować na dwa różne sposoby:

  • Odpowiadając na pytanie ‘w ilu procentach zadanie jest wykonane w odniesieniu do całości?’
  • Odpowiadając na pytanie ‘ile jeszcze godzin szacunkowo potrzebuję na zrealizowanie zadania?’ (w tym wypadku należy kliknąć na symbol kalkulatorka w komórce z zaawansowaniem)Po wybraniu kalkulatora w komórce z zaawansowaniem zadania pojawia się okno do oszacowania ilości godzin potrzebnych jeszcze na całkowite zrealizowanie zadania (przy czym szacunek ten nie ma wpływu na limit godzin na zadanie przydzielony przez kierownika projektu):UWAGA 2: niebieski kolor w kalendarzu [2] wskazuje na terminy, w jakich kierownik zaplanował projektantowi wykonanie zadania. 

UWAGA 3: liczby nad komórkami w kalendarzu [2] to dni kalendarzowe, liczby w komórce nad dniami kalendarzowymi to numery tygodnia.


Kartę realizacji można wyświetlać w tygodniach, miesiącach bądź jako dzień bieżący [5]:


Obok listy wyboru sposobu wyświetlania znajduje się możliwość zmiany okresu.


Karta realizacji daje możliwość zmiany ilości wyświetlanych kolumn [6] (można je dowolnie włączać i wyłączać):