Każdy projektant ma przydzielone zadania do wykonania.

Jest to odwzorowane w Wayman w karcie realizacji.

Karta realizacji pojawi się po zalogowaniu do Wayman.


Raportowanie wymaga podania tylko dwóch wielkości:

- ilości godzin poświęconych na zadanie [1],

- procentowego zaawansowania wykonania zadania [2]


- Po wprowadzeniu tych wartości wybieramy ikonkę dyskietki - 'Zapisz' [3].


Gotowe!


UWAGA !
- procent zaawansowania możemy zaraportować na dwa różne sposoby

  • Odpowiadając na pytanie ‘w ilu procentach zadanie jest wykonane w odniesieniu do całości?’
  • Odpowiadając na pytanie ‘ile jeszcze godzin szacunkowo potrzebuję na zrealizowanie zadania?’ (w tym wypadku należy kliknąć na symbol kalkulatorka w komórce z zaawansowaniem)

 


Po wybraniu kalkulatora w komórce z zaawansowaniem zadania pojawia się okno do oszacowania ilości godzin potrzebnych jeszcze na całkowite zrealizowanie zadania (przy czym szacunek ten nie ma wpływu na limit godzin na zadanie przydzielony przez kierownika projektu):


Zadania, nad którymi pracujemy i raportujemy wybiera się z listy zadań [4]. Listę tą definiują kierownicy projektów.


UWAGA 1: niebieski kolor w kalendarzu [1] wskazuje na terminy, w jakich kierownik zaplanował projektantowi wykonanie zadania. 

UWAGA 2: liczby nad komórkami w kalendarzu [1] to dni kalendarzowe, liczby w komórce nad dniami kalendarzowymi to numery tygodnia.


Karta realizacji daje możliwość zmiany ilości wyświetlanych kolumn [5] (można je dowolnie włączać i wyłączać):


Można również zmienić sposób wyświetlania kalendarza [6], czyli części, gdzie wpisywane są godziny:


Strzałkami obok pokazanego powyżej sposobu wyświetlania przełączamy się pomiędzy okresami.