Wartość godzinowego budżetu etapu może być z góry narzucona przez kontrakt bądź zarząd firmy, kierownik projektu może też oszacować ją bazując na swoim doświadczeniu.


Jeśli jednak nie dysponujemy tą wartością, Wayman daje możliwość oszacowania budżetu na podstawie wskazania zasobów ludzkich, którymi PM planuje zrealizować etap w założonym czasie.

W tym celu w karice etapu należy przejść na zakładkę 'Planowane zasoby', kliknąć '+' i wskazać projektantów z listy:


Wybrani projektnaci pojawią się na liście zasobów planowanych dla etapu. 

Zaangażowaniem każdego z nich w etap można sterować poprzez modyfikację daty udziału, ilości godzin poświęcanych lub procentem zaangażowania (100% oznacza, że pracownik będzie w pełnym wymiarze swoich godzin realizował ten konkretny etap):


Rezultatem powyższych działań jest uzyskanie sumy godzin planowanych na realizację etapu. Uzyskaną wartość można ręcznie bądź automatycznie (odpowiednie ustawienia) przenieść do zakładki 'Dane'.


UWAGA: w tym kroku planujemy użycie wskazanych zasobów, nie oznacza to jednak, że dane zasoby mają już przydzielone zadania do realizacji!!


Powyższy panel daje również możliwość sprawdzenia, czy wskazany zasób nie jest już zaplanowany do realizacji innych projektów:UWAGA: powyższy panel wskazuje godziny planowane, nie oznaczają one, że wskazany zasób ma przydzielone zadanie!!