Budżet godzinowy projektu jest sumą budżetów godzinowych poszczególnych etapów.

Patrz -> Jak zdefiniować budżet godzinowy etapu?