Wykresy te nazywamy zegarami kontrolnymi projektu:


1) Godzinowy status projektu - zegary pokazują bilans z realizacji budżetu godzinowego projektu, (patrz: Jak czytać wykres: 'godzinowy status projektu?)

2) Bilans - wykres i tabela pokazują bilans finansowy realizacji projektu, (patrz: Jak czytać wykres: Bilans?)

3) Plan - wykres i tabela pokazują planowany bilans finansowy projektu, (patrz: Jak czytać wykres: Plan?)

4) Dok. finansowe - wykres i tabela pokazują zestawienie dokumentów finansowych (kosztowych i przychodowych) w rozbiciu na zapłacone i niezapłacone (patrz: Jak czytać wykres: dokumenty finansowe?)


Powyższe zestawienia funkcjonują zarówno dla projektu, jak i poszczególnych etapów, dostępne są po wybraniu konkretnego projektu bądź etapu.