Projekt dzielimy na etapy, etapy zaś dzielimy na zadania:


PROJEKT

        ETAP 1

            Zadanie 1

            Zadanie 2

            [...]

        ETAP 2

            Zadanie 1

            Zadanie 2

            [...]

        ETAP [...]Zadania wewnątrz etapu można grupować w większe zbiory.