W zakładce 'Projekt' wybierz dodaj i wypełnij wszystkie zaznaczone czerwoną gwiazdką pola, a następnie naciśnij zapisz i zamknij.'Typ projektu' - jest to słownik definiowany per firma; słownik przedstawia klasyfikację projektów wg kryterów przyjętych przez daną firmę, 

        przykład 1 - podział projektów ze względu na sposób rozliczania finansowego: non-profit, ryczałt, godzinowo, 

        przykład 2 - podział ze względu na charakter projektu: komercyjny, konkursowy, rozwojowy

        przykład 3 - podział ze względu na przedmiot projektu: kubaturowy, drogowy, kolejowy

        itd.


'Grupowanie' - wybór sposobu wyświetlania listy zadań w projekcie