Aktualizacja zawiera:

1. Poprawka błedu wyświetlania karty realizacji po włączeniu programu (brak listy zadań).

2. Moduł 'Uwagi': poprawki.