W celu zdefiniowania w Wayman urlopu zaległego z lat poprzednich należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami 'manager' bądź wyższymi i przejść do panelu 'Biuro' -> 'Urlopy/Zw.lekarskie/Nadgodziny' -> 'Edycja':


Pojawi się panel edycji planu urlopowego, w którym należy wykonać następujące kroki:

1. wybrać pracownika, któremu chcemy uzupełnić zaległy urlop,

2. w komórce 'Rok' zmieniamy na rok miniony,

3. w komórce 'Wymiar urlopu' wstawiamy ilość urlopu pozostałego do wykorzystania,

4. w komórce 'Rok' ponownie zmieniamy rok na bieżący,

5. zaległy urlop będzie wskazany w komórce 'Urlop zaległy'.