Każdy wniosek urlopowy musi być zatwierdzony.

W systemie Wayman możliwość zatwierdzania wniosków urlopowych mają użytkownicy z poziomem dostępu 'prowadzący' i wyższymi.


Wnioskami urlopowymi zarządza się w module 'Biuro' -> 'Urlopy/Zw.lekarskie/Nadgodziny':


W celu zatwierdzenia wniosku należy z powyższego panelu wybrać ikonę 'Wnioski'.

Pojawi się lista złożonych wniosków:


W górnej belce znajdują się filtry, wg których możemy zawęzić wyszukiwanie.


Gdy znajdziemy interesujący nas wniosek edytujemy go (klikając dwukrotnie myszką lub podświetlając wniosek i klikając na ikonkę ołóweczka).

W panelu urlopu zanzaczamy okienko 'Zgoda':

System rejestruje osobę i datę udzielenia zgody.


Od tego momentu wniosek jest zaakceptowany, karta realizacji użytkownika będzie automatycznie wypełniona zadaniem 'Urlop'.