Użytkownicy pełnej wersji Wayman mogą zarządzać wnioskami urlopowymi w module 'Biuro' -> 'Urlopy/Zw.lekarskie/Nadgodziny':


W celu złożenia wniosku urlopowego należy wybrać klawisz 'Wnioski'.

Pojawi się lista wszystkich wniosków urlopowych złożonych w firmie, spełniających kryteria wyszukiwania wskazane w filtrach nad listą (patrz obrazek powyżej).

Należy wybrać klawisz '+', pojawi się formularz wniosku urlopowego, w którym z listy rozwijalnej wybieramy za kogo chcemy wniosek wypełnić (wyjściowo pojawi się nazwisko osoby zalogowanej), rodzaj urlopu, wskazujemy daty jego trwania:

Pole 'Przyczyna' oraz 'Zastępstwo' może być opcjonalnie wypełnione.


Po kliknięciu 'Zapisz' pojawi się panel wysłania informacji mailowej. Wskazujemy adres osoby odpowiedzialnej w firmie za zatwierdzanie wniosku urlopowego (albo z bazy adresów zdefiniowanych w Wayman - symbol książeczki, albo wpisujemy ręcznie - symbol '+'):

Wiadomość jest prekonfigurowana i zawiera podstawowe informacje o wniosku (kto składa, w jakim terminie, jaki rodzaj urlopu), mimo że część z treścią wniosku jest pusta - tutaj możemy dodać dodatkowe treści, które chcemy przekazać. 

Na liście wniosków można podejrzeć, czy wnioski przez nas złożone są zatwierdzone (kolumna 'Zgoda') oraz sprawdzić, czy do wniosków nie ma dodanych komentarzy przełożonego (kolumna 'Uwagi'). 

Wniosek można również otworzyć w wersji do edycji. Pozostałe funkcjonalności modułu urlopowego:

Edycja - tutaj definiujemy swój plan urlopowy na nadchodzący rok, jest też możliowść podglądu planów urlopowych w latach minionych

Prawa część panelu daje informacje o wymiarze urlopu na rok bieżący oraz wymiarze urlopu zaległego, podsumowuje ilość planowanych dni urlopowych w rozbiciu na poszczególne miesiące, wskazuje również ilość dni zaplanowanych i ilość dni pozostałych.


Plan - tutaj możemy podejrzeć tabelaryczne zestawienie planu urlopów w rozbiciu na poszczególnych projektantów oraz miesiące, można też zablokować możliwość edycji planu urlopów (checkbox 'Blokada) , * Wskazówka: gdy przełożony zatwierdzi wniosek, w karcie realizacji pojawi się zadanie 'Urlop' z wypełnionymi godzinami