Użytkownicy WaymanLite mogą zarządzać wnioskami urlopowymi w module wskazanym poniżej:W celu złożenia wniosku urlopowego należy wybrać klawisz 'Dodaj Wniosek'.

Pojawi się panel wniosku urlopowego, w którym wybieramy jego rodzaj z listy rozwijalnej oraz wskazujemy daty jego trwania:


Pole 'Przyczyna' oraz 'Zastępstwo' może być opcjonalnie wypełnione.


Po kliknięciu 'Zapisz' pojawi się panel wysłania informacji mailowej. Wskazujemy adres osoby odpowiedzialnej w firmie za zatwierdzanie wniosku urlopowego (albo z bazy adresów zdefiniowanych w Wayman - symbol książeczki, albo wpisujemy ręcznie - symbol '+'):

Wiadomość jest prekonfigurowana i zawiera podstawowe informacje o wniosku (kto składa, w jakim terminie, jaki rodzaj urlopu), mimo że część z treścią wniosku jest pusta - tutaj możemy dodać dodatkowe treści, które chcemy przekazać. 


Pozostałe funkcjonalności modułu urlopowego:

Plan - tutaj definiujemy swój plan urlopowy na nadchodzący rok

Prawa część panelu daje informacje o wymiarze urlopu na rok bieżący oraz wymiarze urlopu zaległego, podsumowuje ilość planowanych dni urlopowych w rozbiciu na poszczególne miesiące, wskazuje również ilość dni zaplanowanych i ilość dni pozostałych.


Lista - tutaj możemy podejrzeć wnioski już złożone, sprawdzić, czy są zatwierdzone (kolumna 'Zgoda') oraz sprawdzić, czy do wniosków nie ma dodanych komentarzy przełożonego (kolumna 'Uwagi')

Wniosek można również otworzyć w wersji do odczytu.


* Wskazówka: gdy przełożony zatwierdzi wniosek, w karcie realizacji pojawi się zadanie 'Urlop' z wypełnionymi godzinami