Wayman umożliwia delegowanie do wykonania zadania więcej niż jednego projektanta.


W tym celu w karcie zadania, w zakładce 'Pracownicy', w części 'Godziny nominalne' należy dodać żądaną liczbę projektantów. Każdemu z nich możemy określić osobno daty realizacji zadania oraz przydzielić różny limit godzinowy na wykonanie go, przy czym suma limitów wszystkich pracowników musi być równa ilości godzin 'dla pracowników' (definiowanych w karcie zadania):


Dodatkową przydatną funkcjonalnością jest wskazanie osoby 'odpowiedzialnej' za zadanie.

Funkcjonalność ta polega na tym, że procent zaawansowania zadania może być raportowany tylko przez osobę 'odpowiedzialną', pozostrali wykonawcy zadania będą musieli raportować jedynie przepracowane godziny, a procent zaawansowania będą widzieli jako wartość tylko do odczytu.

Funkcjonalność ta wymaga dokonania dodatkowych ustawień aplikacji w zakładce 'Ustawienia':