W celu przypisania projektanta do zadania należy:

1. wyedytować interesujące nas zadanie (z listy w zakładce 'Zadania'), 

2. w części 'godziny nominalne' kliknąć ikonę '+',

3. wybrać projektanta z listy (można wybrać kilku),

4. jeśli daty, w których projektant będzie realizował zadanie, różnią się od dat planowanych w harmonogramie dla zadania, można je zmienić.5. po kliknięciu 'Zapisz' pojawi się panel wysyłania wiadomości - w tym miejscu możemy (ale nie musimy) wysłać wiadomość do wybranego projektanta, która poinformuje go o nowym zadaniu, które ma do wykonania; wiadomość ta jest prekonfigurowana i nie trzeba dopisywać własnej treści.


Po tak wykonanych krokach zadanie pojawi się w karcie realizacji projektanta.