Wayman umożliwia definiowanie zadań na kilka różnych sposobów:

1. ręcznie, 

2. import z listy USD,

3. import z pliku arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel),

4. import z pliku .mpp (np. MS Project),

5. kopia z innego projektu,

6. uproszczone tworzenie na podstawie zaplanowanych zasobów.


Ad.1. Ręczne dodawanie zadań:

1.1. W zakładce 'Zadania' rozwijamy listę projektów (okno po lewej stronie eanu) klikając symbol '>>'

1.2. Wybieramy interesujący nas etap w projekcie.

1.3. Klikamy 'Dodaj':

4. Pojawia się okienko definicji zadania, w zakładce 'Dane zadania' wypełniamy wszystkie komórki oznaczone czerwoną gwiazdką.


Ad.2. Dodawanie zadań z USD

(USD – Uniwersalny Spis dokumentacji, słownik zdefiniowany w ustawieniach systemu przez administratora Wayman w firmie – jest to lista typowo wykonywanych zadań dla każdego etapu)

2.1. W zakładce 'Zadania' wybieramy 'Wczytaj':

2.2. Pojawiają się opcje:

        - 'wczytaj wszystkie zadania z USD' - program zaimportuje z bazy listę wszystkich zadań zdefiniowanych dla etapu, na którym pracujemy,

        - 'wczytaj wybrane zaadania z USD' - porgram da możliwość wyboru zadań z listy zdefiniowanej dla etapu, na którym pracujemy,

2.3. Zadania zostają wczytane wraz ze wszystkimi danymi zdefiniowanymi w słowniku USD.


Ad.3. Import z pliku arkusza kalkulacyjnego

3.1. W zakładce 'Zadania' wybieramy 'Wczytaj':


3.2. Wybieramy opcję 'Pobierz listę zadań z pliku (MS Excel).

3.3. Pojawi się panel, w którym w pierwszej kolejności wskazujemy plik i konkretny arkusz, z którego będzie zaczytywany harmonogram zadań. Zostanie zaczytana wskazana lista zadań:


3.4. Z listy dostępnych do wczytania kolumn znajdującej się w lewej części panelu chwytamy i przeciągamy nazwy nad odpowiednie kolumny w zaciągniętym arkuszu, zgodnie ze wskazówką na powyższej grafice.

3.5. W lewym dolnym rogu panelu wskazujemy, który wiersz w pliku jest nagłówkiem (czyli nie zawiera danych merytorycznych do wczytania, a jedynie opis kolumn).


Podpowiedź: plik, z którego zaczytujemy listę zadań może zawierać miniumum dwie kolumny - oznaczone na liście dostępnych kolumn czerwoną gwiazdką (czyli nr zadania i nazwa). 


Ad.4. Import z pliku .mpp (np. MS Project)

Podobnie jak w wypadku wczytywania zadań z arkusza kalkulacyjnego, po wybraniu tej opcji należy wskazać plik i wybrać 'Kopiuj'.


Ad.5. Kopiowanie zadań z innych projektów

5.1. W zakładce 'Zadania' wybieramy 'Wczytaj':


5.2. Wybieramy opcję 'Kopiowanie zadań z innego projektu'.

5.3. W panelu wskazujemy projekt źródłowy, projekt docelowy, wskazujemy zadania do skopiowania (wybrane lub wszystkie - klawisz na dole panelu), wskazujemy jakie dane wraz z zadaniami chcemy skopiować (prawa część panelu):


5.4. Wybieramy 'Kopiuj zaznaczone'.


Ad.6. Uproszczone dodawanie zadań na podstawie zaplanowanych zasobów

Funkcjonalność jest dostępna pod warunkiem, że prowadzący wskaże w karcie etapu zasoby, którymi planuje etap zrealizować -> patrz temat: 'Planowanie zasobów w etapie'.

6.1. W zakładce 'Zadania' wybieramy 'Wczytaj':


6.2. Do wyboru mamy opcje:

6.2.1. 'utwórz zadanie na podstawie planowanych zasobów etapu' - program utworzy jedno zadanie o nazwie 'Realizacja projektu' i dopisze do niego wszystkich projektantów wskazanych w zakładce 'Planowane zasoby' w karcie etapu, z limitem godzin i datami wykonania tam wskazanymi,

6.2.2. 'utwórz zadania dla pracowników na podstawie planowanych zasobów etapu' - program utowrzy osobne zadania dla każdego zaplanowanego projektanta, zadanie będzie miało nazwę 'Realizacja projektu' i     zawierało dodatkowo inicjały projektanta, budżet i daty zgodnie ze wskazaniami w planie,

6.2.3. 'utwórz zadania wg pracowni dla pracowników na podstawie planowanych zasobów etapu' - program utworzy osobne zadania dla każdej pracowni, z której zaplanowane są zasoby w etapie i dopisze jako wykonawców zaplanowanych pracowników danej pracowni,

6.2.4. 'utwórz zadania wg planowanych budżetów etapu' - program utworzy osobne zadania dla pracowni wskazanych w planie zasobów i dopisze do nich wszystkich projektantów w firmie z danej pracowni