Należy sprawdzić, czy dane logowania (login, hasło) są poprawne oraz czy serwer bazy danych jest prawidłowo wpisany:


Serwer BD - IP serwera bądź komputera na którym zainstalowana jest baza danych Wayman